/     سه شنبه 3 مهر 1397
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

استفاده از خدمات ورزشی شهرداری تهران

شرح خدمات :

کلیه تاکسیرانان شهر تهران و خانواده های محترم ايشان می توانند با همراه داشتن کارنامه هوشمند خود به  کليه اماکن ورزشی آبی تحت پوشش شهرداری تهران ( مطابق با اماکن و آدرس های مندرج در اين سامانه ) مراجعه نموده (به همراه 2 نفر) و از تخفیف 50درصدی جهت استفاده از استخر بهره مند گردند.

 لازم به ذکر است هنگام مراجعه حتماً اصل کارنامه را به همراه داشته باشید


print