/     سه شنبه 3 مهر 1397
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

 

بیمه عمر و حوادث تاکسیرانان

شرح خدمات :

کلیه تاکسیرانان شهر تهران به مدت يکسال به صورت رایگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار گرفته اند. لازم به ذکر است هزینه این قرارداد به صورت متمرکز توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران پرداخت گردیده است.

شرح مراحل:
.1تاکسیرانانی که دچار نقص عضو ، از کار افتادگی و یا حادثه منجر به بستری در بیمارستان شوند بصورت مستقیم با در دست داشتن مدارک لازم به دفتر مرکزی شرکت سرویس بیمه شهر واقع در میدان آرژانتین ، پارک سوار بیهقی ، مراجعه نموده و بر اساس تعرفه های مندرج در سامانه بشارت وجوه متعلقه را دریافت نمایند.

.2در صورت فوت تاکسیران ، وراث قانونی متوفی با در دست داشتن مدارک انحصار وراثت به شرکت خصوصی تحت پوشش یا دفاتر امور اداری و هماهنگی مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت غرامت نقص عضو در اثر حادثه:

1-برگ درخواست و ذکر شماره تلفن همراه مربوط به تاکسیران
2-تصویر برابر اصل دو طرف کارت ملی و صفحات شناسنامه
3-تصویر برابر اصل گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه با ذکر دقیق علت نقص عضو
4-تصویر برابر اصل گزارش حادثه مبنی بر علت،چگونگی و زمان وقوع حادثه
5-تصویر برابر اصل سندمالکیت،دو طرف کارت وسیله نقلیه و کارنام هوشمند تاکسیران
6-تصویر برابر اصل رأی نهایی دادگاه در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت دریافت بیمه عمر(غرامت فوت):
1-برگ درخواست و ذکر شماره تلفن همراه مربوط به وراث(یا نماینده قانونی وراث)
2-تصویر برابر اصل دو طرف کارت ملی متوفی
3-تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
4-تصویر برابر اصل خلاصه رونوشت وفات(گواهی وفات صادره از سازمان ثبت و احوال)
5-تصویر برابر اصل گواهی فوت صادره از بیمارستانیا پزشکی قانونی
6-تصویر برابر اصل قیم نامه یا گواهی رشد جهت صغار متوفی و نامه از اداره سرپرستی مبنی بر اعلام شماره حساب فرزند صغیر(در صورت داشتن فرزند زیر 18سال)
7-تصویر برابر اصل گواهی انحصار وراثت متناسب با سرمایه بیمه نامه
9-تصویر برابر اصل پروانه هوشمند تاکسیرانی
10-تصویر برابر اصل سند مالکیت و کارت وسیله تاکسی

نحوه دریافت خدمات بیمه عمر و حوادث:
مراجعه به دفاتر هماهنگی امور اداری یا شرکت خصوصی تحت پوشش و ارائه مدارک فوق الذکر و دریافت معرفی نامه به شرکت بیمه طرف قراراداد

print
ثبت نام در سامانه بیمه عمر و حوادث تاکسیرانان
کد ملی: