/     دوشنبه 25 تير 1397
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

 

بیمه عمر و حوادث تاکسیرانان

شرح خدمات :

کلیه تاکسیرانان شهر تهران به مدت يکسال به صورت رایگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار گرفته اند. لازم به ذکر است هزینه این قرارداد به صورت متمرکز توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران پرداخت گردیده است.

شرح مراحل:
.1تاکسیرانانی که دچار نقص عضو ، از کار افتادگی و یا حادثه منجر به بستری در بیمارستان شوند بصورت مستقیم با در دست داشتن مدارک لازم به دفتر مرکزی شرکت سرویس بیمه شهر واقع در میدان آرژانتین ، پارک سوار بیهقی ، مراجعه نموده و بر اساس تعرفه های مندرج در سامانه بشارت وجوه متعلقه را دریافت نمایند.
.2در صورت فوت تاکسیران ، وراث قانونی متوفی با در دست داشتن مدارک انحصار وراثت به دفتر مرکزی شرکت سرویس بیمه شهر مراجعه نموده و بر اساس تعرفه های مندرج در جدول ذيل وجوه متعلقه را دریافت نمایند

print
ثبت نام در سامانه بیمه عمر و حوادث تاکسیرانان
کد ملی: