/     دوشنبه 25 تير 1397
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

فرم ثبت نام بیمه تکمیلی رایگان تاکسیرانان
در صورت عدم ثبت نام تاکسیرانان در طرح مذکور امکان ثبت اطلاعات افراد تحت تکفل ایشان میسر نخواهد گردید، شایان ذکر است نحوه و میزان مبلغ پرداختی افراد تحت تکفل متعابقا اطلاع رسانی می گردد.
شماره تلفن های 48043268 و 48043214 در ساعات اداری آماده پاسخگویی به تاکسیرانان محترم در خصوص طرح فوق می باشد.